Pobierz SereneScreen Marine Aquarium (2,6) – bezpłatny

Można dostosować wygląd komputera za pomocą różnych narzędzi lub zdjęcia, ale jednym z najważniejszych elementów jest wygaszacz ekranu. Jest możliwe użycie galerie zdjęć, animacji 3D lub rozwój jako oryginalne, jak SereneScreen Marine Aquarium, który emuluje akwarium, które z kolei mogą pokazać aktualny czas i datę.

Pojawienie się tego ekranu jest bardzo atrakcyjna. cechy bardzo kolorowe i bardzo pracowali animacje. Z panelu konfiguracyjnym można wybrać ryby chcesz się jakość obrazu i szybkość ruchów, między innymi.

Możliwe jest również skonfigurować wyświetlanie daty i czasu, jeden z najważniejszych funkcji tego rozwoju, nie ma wątpliwości.

Jeśli chciał wygaszacz ekranu z którego można zaskoczyć swoich kolegów lub krewnych, po aktywacji, wystarczy pobrać i zainstalować SereneScreen Marine Aquarium.