Hämta EndNote (X6) – gratis

Det finns flera program dedikerade till ledningen litteraturen, men det finns ett program för detta ändamål som sticker ut framför andra som borde vara EndNote, Programmet har utvecklats av det prestigefyllda företagsinformation Thomson Reuters.

All information till hands

I vilket syfte har utvecklats EndNote Det är klart, hantera all litteratur av ett projekt oavsett dess innehåll, och för detta ändamål har ett tydligt gränssnitt som är anmärkningsvärt för sin design, men så praktiskt det är.

Programmets utformning Den syftar till att underlätta införandet av alla typer av innehåll tillsammans med alla uppgifter som kan hjälpa katalogisering, inklusive möjligheten att bifoga dokument till var och en av posterna.

Åtkomstbibliografiska databaser över hela världen.

Dessutom, EndNote Det har också utvecklats för underlätta arbetet för forskare sådan som innehåller länkar till bibliografiska poster från mer än 4.300 universitet och forskning internationellt.

Därför, om du letar efter ett program för att styra bibliografin dina forskningsprojekt, bara ladda ner EndNote.