Ladda ner SugarCRM (Community Edition 6.5.20) – gratis

Administration och företagsledning kräver ofta kraftfull och flexibel programvara som gör största möjliga flyt när man arbetar med kunddata. SugarCRM Det ger en idealisk lösning för att hantera relationen mellan företag och kund plattform.

Den mest kompletta program för att hantera dina kundportföljer

SugarCRM Det finns allt du behöver hantera portfölj av kunder och leverantörer en affärs. från mallar Fält minutiöst samla in information, det gör hantering av alla typer av element som påverkar relationen med kunderna, att kunna ta kontroll i detalj genom att införliva flera funktioner. allt från webbläsaren och användarprofil, oavsett den plats från vilken du har tillgång till.

särdrag

  • ledning förhållandet mellan företag, kunder och leverantörer.
  • kontroll möten, påminnelser och uppgifter.
  • webbapplikation åtkomst från vilken dator som helst av användarprofilen.
  • möjlighet till expandera programfunktioner genom att aggregera moduler.
  • alternativ gemensamt arbete.

SugarCRM Det är ett verktyg som kan bidra till att öka produktiviteten i din verksamhet eftersom inget område av din relation med kunderna för att lämna åskådarplats.